อุปกรณ์การผลิต

เรามีแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกมากกว่า 300 ชุด, เครื่องฉีดพลาสติก Zhenxiong 12 เครื่อง, เครื่องจักรวัสดุหัก 6 เครื่อง, เครื่องผสมวัสดุ 6 เครื่อง, เครื่องอัลตราซาวนด์ความถี่สูง, เครื่องเจาะ 2 เครื่อง, เครื่อง shirnkable ความร้อน 2 เครื่อง, เครื่องถ่ายเทความร้อน 2 เครื่อง, การพิมพ์แผ่น 3 แผ่น เครื่องจักร เครื่องพิมพ์สกรีนซึ่งเป็นอุปกรณ์การผลิตขั้นสูงที่สมบูรณ์แบบ